สายอาชีพ Assassin Warrior


ไกด์
28-06-2021

Assassin Warrior สายอาชีพที่เน้นการโจมตีแบบประชิดเป็นหลัก ช่วยให้คุณสามารถกำจัดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเคลื่อนที่ๆ ว่องไว และความเร็วในการโมตีที่น่าประทับใจ (อาชีพนี้จะเลือกได้เฉพาะเพศหญิง เผ่า Naru เท่านั้น )


Assassin Warrior จะมี stance ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นทั้งหมด 3 แบบ1. Assassination :

เน้นการกำจัดเป้าหมายเดี่ยวได้อย่างรวดเร็วด้วยมีด อาวุธที่ใช้ Small One-handed Dagger ในส่วนของ Stance นี้ตัวละครจะได้รับ Stat > Attack Power increases by 3% และ Critical Hit increases by 200 points2. Chaos :

เน้นการสร้างความเสียหายให้เป้าหมายด้วยกรงเล็บที่แหลมคม อาวุธที่ใช้ Webbed Claws สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของ Stance นี้ตัวละครจะได้รับ Stat > Evasion +200 และ Movement Speed +3%3. 3. Execution :

โจมตีด้วยศัตรูด้วย Evill Spell, บัพ, ดีบัพ และกับดักต่างๆ อาวุธที่ใช้ Scythe ในส่วนของ Stance นี้ตัวละครจะได้รับ Stat > Increase Damage to Named Bosses +5% และ Hit rate +200


Elite Lord


เมื่อตัวละครของเรามี Lv 40 และทำเควสเรียบร้อย ตัวละครของเราจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็น Elite Lord ได้ ซึ่งเมื่อเราแปลงร่างแล้วตัวละครของเราจะมี Stat เพิ่มขึ้น


- เพิ่มค่า HP 10%

- เพิ่มค่า MP 10%

- เพิ่มความเสียหาย 8%

- เพิ่มการดูดซับ HP 2% ต่อการโจมตี 1 ครั้ง

- เพิ่มอัตราความเสียหายที่ได้รับ 8%

- เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%และนอกจาก Stat แล้วยังยังมีสกิลสุกเจ๋งที่เพิ่มเข้ามา 1 Skill ก็คือ Single Flash