สายอาชีพ Blood Knight


ไกด์
28-06-2021

Blood Knight สายอาชีพที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิด เป็นแนวหน้าในการบุกตะลุยกับข้าศึก สายอาชีพนี้จะเน้นไปด้านการป้องกัน (Defense) เป็นหลัก เหมาะกับการเป็นแนวหน้าให้กับเพื่อนร่วมทีม


Blood Knight จะมี stance ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นทั้งหมด 3 แบบ1. Guard (ดาบโล่) :

สามารถใช้โล่เป็นเกราะป้องกันการโจมตี และสามารถโจมตีได้ด้วยดาบ ในส่วนของ Stance นี้ตัวละครจะได้รับ Stat > ลดพลังโจมตีจากบอสลง 5%, ลดเวลาสถานะผิดปกติลง 3%2. Sword (ดาบคู่) :

สามารถโจมตีด้วยดาบ 2 มืออย่างรวดเร็ว ในส่วนของ Stance นี้ตัวละครจะได้รับ Stat > เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%, หลบหลีก +2003. Destruction (ดาบใหญ่) :

สามารถโจมตีด้วยดาบใหญ่ (Two handed sword) อย่างหนักหน่วง ในส่วนของ Stance นี้ตัวละครจะได้รับ Stat > เพิ่มพลังโจมตี 3%, มีโอกาสทำให้เป้าหมานติดสตัน 1%


ในการเลือก Stance แต่ละชนิด Skill ต่างๆ ที่เราสามารถใช้งานได้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น เมื่อเลือกใช้โล่ ตัวละครของผู้เล่นก็จะเน้นไปทางป้องกันเป็นหลัก แต่ก็ยังคงใช้ Skill ที่ไว้สำหรับโจมตีได้


Elite Lord


เมื่อตัวละครของเรามี Lv 40 และทำเควสเรียบร้อย ตัวละครของเราจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็น Elite Lord ได้ ซึ่งเมื่อเราแปลงร่างแล้วตัวละครของเราจะมี Stat เพิ่มขึ้น


- เพิ่มค่า HP 10%

- เพิ่มค่า MP 10%

- เพิ่มความเสียหาย 8%

- เพิ่มการดูดซับ HP 2% ต่อการโจมตี 1 ครั้ง

- เพิ่มอัตราความเสียหายที่ได้รับ 8%

- เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%และนอกจาก Stat แล้วยังยังมีสกิลสุกเจ๋งที่เพิ่มเข้ามา 1 Skill ก็คือ Giant Spiral